Měsíc: <span>Prosinec 2019</span>

Zkoušky

Přezkoušení čekatelů rozhodčích 2020

Splní-li čekatel všechny podmínky předepsané Řádem pro jmenování a odvolávání rozhodčích, podrobí se zkoušce na funkci rozhodčího. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 31. ledna 2020 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Jany Adámkové, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatele předkládá při samotné zkoušce). Pořádající OMS: OlomoucMísto konání: OMS Olomouc, Wellnerova …

Číst dál

Aujeszkyho choroba: preventivní opatření

Sezona naháněk vrcholí a bohužel již byly na území ČR potvrzeny úhyny loveckých psů na Aujeszkyho chorobu. Dovolujeme si proto upozornit na dodržování preventivních opatření při styku loveckých psů s lovenou a především čerstvě ulovenou černou zvěří. V minulých dnech po naháňce v honitbě Vršava (okres Zlín) došlo k úhynu již čtyř loveckých psů. Všichni tito psi, kteří přišli do styku s postřeleným …

Číst dál

Kynologická komise 29.9.2006

  Příprava kynologické komise na 29. 09. 2006 Zasedání KK ČMMJ u příležitosti MKP v Opavě. Přítomní dle presenční listiny. Zahájení, přivítání hostů Seznámení s programem jednání 1, Kontrola hlavních úkolů od posledního zasedání . Zpracování připomínek – přijmout opatření, náprava chyb ve ZŘ, Projednáno na SZ dne 23. 9. 2006, schváleno, v současné době předáno na UKOZ, […]

Číst dál

Kynologická komise 27.6.2006

  Kynologická komise 27.6.2006 Přítomni: Jiří Procházka, Miroslav Matějka, Eduard Martínek, Luděk Müller, Václav Kratochvíl, Mgr. Věroslav Herián, Dagmar Poláková, MUDr.Novotný Vlastimil. Hosté: JUDr.Jan Kovařík Břetislav Uchytil Josef Němec 1. Patterdale terrier – účast plemene Patterdale teriera na zkouškách lovecké upotřebitelnosti je závislá na změně zákona o myslivosti č.449/2001. Nelze řešit pouze úpravou ve vyhlášce […]

Číst dál

Kynologické komise 30.1.2007

  Zápis z jednání Kynologické komise Kynologická komise se sešla dne 30. 1. 2007 v Praze s následujícím programem: 1) Zahájení – přivítání přítomných a schválení programu jednání – předseda Jiří Procházka. 2) Projev Ing. Jaroslava Kostečky, PhD. – nastínění spolupráce ČMMJ a ČMKJ – vysvětlení nové struktury a formy spolupráce ČMMJ a ČMKJ. Připomenutí dlouhodobého úkolu […]

Číst dál

Kynologická komise ČMMJ – jednání 3.4.2007

  . Kynologická komise ČMMJ 3.4.2007 Přítomní: předseda – Procházka Jiří Matějka Miroslav Mgr.Blecha Oldřich Eduard Martínek Kratochvíl Václav Mgr. Herián Věroslav Müller Luděk MUDr.Novotný Vlastimil Dvořáková Věra Hosté: Uchytil Břetislav Bejček František Doubková Blanka Úvod – zahájení předsedy Informace o IX. valné hromadě – paní Dvořáková. Program evidence rozhodčích – informace o proběhlém školení […]

Číst dál

Kynologická komise ČMMJ – jednání 19.6.2007

  . Kynologická komise 19.6.2007 Přítomni: Jiří Procházka Matějka Miroslav Martínek Eda Müller Luděk Mgr. Blecha Oldřich Kratochvíl Václav MUDr.Novotný Vlastimil Mgr. Herián Věroslav Doubková Blanka Hosté: Uchytil Břetislav JUDr.Jan Kovařík Program: zahájení – Jiří Procházka Informace o stavu programu "Evidence rozhodčích" Zkušební řád (úpravy, dotisk) Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčích – rozříření aprobací, nové […]

Číst dál