Dokumenty pro čekatele

Dokumenty pro čekatele

Zájemci o zařazení do seznamu čekatelů na rozhodčího z výkonu loveckých psů mohou zasílat své přihlášky na sekretariát ČMMJ, kontaktní osoba Kateřina Zborníková. Přihlášky čekatelů jsopu zpracovávány průběžne během roku.

Žádost o přezkoušení čekatelů na rozhodčího z výkonu zasílají čekatelé až po zveřejnění termínů a míst konání zkoušek, nejpozději do 31. ledna každého roku sekretariát ČMMJ, kontaktní osoba Kateřina Zborníková.

Potřebné informace týkající se čekatelů naleznete v Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích a stejně tak nezbytné formuláře přihláška nebo žádost pro čekatele - vše uveřejněno níže v příložených dokumentech.

Ikona
Pro čekatele
11. 12. 2019 5569× staženo
Jednotlivé soubory:
Řád pro jmenováni a odvolavání rozhodčích
Řád pro jmenováni a odvolavání rozhodčích
Přihláška pro čekatele
Přihláška pro čekatele
Žádost o připuštění ke zkoušce pro rozhodčí
Žádost o připuštění ke zkoušce pro rozhodčí
Návod na doplnění kontaktních údajů
Návod na doplnění kontaktních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kynologické

Předpisy