Novinky

Kynologická komise ČMMJ – jednání 3.4.2007

 

.

Kynologická komise ČMMJ 3.4.2007 Přítomní: předseda – Procházka Jiří Matějka Miroslav Mgr.Blecha Oldřich Eduard Martínek Kratochvíl Václav Mgr. Herián Věroslav Müller Luděk MUDr.Novotný Vlastimil Dvořáková Věra Hosté: Uchytil Břetislav Bejček František Doubková Blanka Úvod – zahájení předsedy Informace o IX. valné hromadě – paní Dvořáková. Program evidence rozhodčích – informace o proběhlém školení jednatelů OMS ČMMJ v Seči. Provedl MUDr.Novotný Vlastimil. Nyní nastupuje iniciace uvedení programu do praxe – bude nainstalování programu na ústředí ČMKJ – a další kroky k distribuci programu na úrovní OMS. Proškolení rozhodčích z výkonu – 10.3.2007 Olomouc a 17.3.2007 Praha – komise projednala došlé připomínky a posoudila jejich možnost zabudování do ZŘ bez změny skutkové podstaty jednotlivých ustanovení. Ostatní připomínky budou využité pro práci kynologické komise. Všem klubům, které připomínky zaslali, komise děkuje. Na příští proškolení rozhodčích z výkonu je třeba nejen připomenout ZŘ jako takový, ale zaměřit se na závažné chyby, které se v uplynulé sezoně staly a jsou poučením pro práci rozhodčích. Komise byla se známena s textem odpovědi pana Miroslava Matějky – odpověď do časopisu Myslivost panu Pfeiferovi. Přezkoušení rozhodčích z výkonu v roce 2007: Praha – 2.5.2007 – ohaři ( Václav Kratochvíl, Novák Josef, Josef Němec) 3.5.2007 malá plemena (Mgr.Herián Věroslav,František Pasák) Č.Budějovice- 25.4.2007 (Eduard Martínek,Břettislav Uchytil, Mgr.Herián Věroslav, Dana Hájková) Třebíč – 25.4.2007 (Matějka Miroslav, Miloš Loskot, Mgr.Blecha Oldřich) Poplatek uchazečů za přezkoušení je 300,-Kč Zahájení všech přezkoušení na rozhodčí z výkonu je stanoven na 9 hod. Doplnění – Mgr.Herián Věroslav: rozhodčím pro „Všetranné zkoušky jezevčíků“ – může být jmenován rozhodčí s kvalifikací pro BZ,LZ,norování,BZH nebo HZ a posuzuje vždy tu část zkoušek(soutěží), která odpovídá jeho aprobaci. Kynologická komise ČMMJ tuto definici na svém zasadání dne 3.4.2007 potvrdila. Rozhodčí na MRK 2007 – Pardubice Vrchní rozhodčí: Sůra Václav Velké pole: Ing.Kerda František Kořínek Josef Luděk Müller Malé pole: Petr Víteček Pavel Vyskočil Vodní práce: Ing. Havlát Jaroslav František Kaplan Barvy: Rozkošný Josef Mgr. Pavel Tupec Hátle Josef Vladimír Schoval Vlečky: Václav Mudroch Karel Kinzel Drobné discipliny: Josef Stierand Jaroslav Vaněk Náhradníci: Miroslav Drahota Jaromír Nešetřil Miloslav Kopic Rozhodčí na MKP 2007 – Litoměřice Vrchní rozhodčí: Miroslav Šnobr Velké pole: Eduard Martínek Josef Musil Slovensko – jméno bude upřesněno Malé pole: František Šubrt Nováček Miloš Voda: Mgr. Oldřich Blecha Jaroslav Šefl Miloslav Helcl Barva: Rubeš Petr Stanislav Brožek Ing. Jiří Formánek František Švec Vlečky: Libor Kunt Přemysl Malý Drobné disciplíny: Miloslav Kročák Josef Němec Andrej Zechmeister Náhradníci: Ing. Václav Vlasák Václav Charvát Vlastimil Srba KK ČMMJ projednala došlou korespondenci. KK ČMMJ připravovala dotisk ZŘ. Jednání zkončeno 16.30 hod. Zapsal: MUDr.Novotný Vlastimil

Autor: MUDr.Novotný Vlastimil