Okruhy otázek

Okruhy otázek

Pro přípravu čekatelů na písemnou zkoušku na rozhodčího z posuzování výkonu loveckých psů předkládáme okruhy testových otázek na přezkoušení čekatelů.

Zkouška je neveřejná a skládá se formou písemného testu z každé aprobace, ze které se chce čekatel stát rozhodčím. Součástí zkoušky je i písmený test ze všeobecné části zkušebního řádu. Podrobnější informace a podmínky pro složení zkoušky získáte v Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích.

Upozorňujeme, že přezkoušení v roce 2020 bude probíhat podle Zkušebního řádu účinného od 1. 1. 2020.

Ikona
Okruhy - Všeobecná část
16. 1. 2020 4013× staženo

Okruhy otázek pro zkoušky na funkci rozhodčího z výkonu – všeobecná část

Ikona
Okruhy – Ohaři
17. 12. 2019 3659× staženo

Okruhy otázek pro zkoušky na funkci rozhodčího z výkonu (OZR) – ZŘ pro ohaře

Jednotlivé soubory:
OZR: zkoušky vloh ohařů
OZR: zkoušky vloh ohařů
OZR: podzimní zkoušky ohařů
OZR: podzimní zkoušky ohařů
OZR: zkoušky vodní práce
OZR: zkoušky vodní práce
OZR: lesní zkoušky ohařů
OZR: lesní zkoušky ohařů
OZR: všestranné zkoušky ohařů
OZR: všestranné zkoušky ohařů

Ikona
Okruhy – Ostatní plemena
17. 12. 2019 3594× staženo

Okruhy otázek pro zkoušky na funkci rozhodčího z výkonu (OZR) – ZŘ pro ostatní plemena (OP)

Jednotlivé soubory:
OZR: zkoušky vloh OP
OZR: zkoušky vloh OP
OZR: podzimní zkoušky OP
OZR: podzimní zkoušky OP
OZR: lesní zkoušky OP
OZR: lesní zkoušky OP
OZR: zkoušky vodní práce
OZR: zkoušky vodní práce
OZR: barvářské zkoušky
OZR: barvářské zkoušky
OZR: ZVVZ
OZR: ZVVZ
OZR: všestranné zkoušky OP
OZR: všestranné zkoušky OP
OZR: field trial retrívrů
OZR: field trial retrívrů

Ikona
Okruhy – Norování
17. 12. 2019 3065× staženo

Okruhy otázek pro zkoušky na funkci rozhodčího z výkonu (OZR) – ZŘ pro zkoušky z norování

Ikona
Okruhy - Honiči
8. 1. 2020 3560× staženo

Okruhy otázek pro zkoušky na funkci rozhodčího z výkonu (OZR) – ZŘ pro honiče

Jednotlivé soubory:
2016 Okruhy otázek BZH
2016 Okruhy otázek BZH
2016 Okruhy otázek HZ a IHZ SK
2016  Okruhy otázek HZ a IHZ SK

Ikona
Okruhy – Barváři
17. 12. 2019 2947× staženo

Okruhy otázek pro zkoušky na funkci rozhodčího z výkonu (OZR) – ZŘ pro  barváře

Kynologické

Předpisy