Memoriál Karla Podhajského

Osobnost Karla Podhajského

Logo MKPJméno Karla Podhajského je nerozlučně spjato se základy české myslivecké kynologie a její organizace. Příklad jeho životního díla je vzorem lásky k přírodě, myslivosti a zejména pak k lovecké kynologii, které věnoval všechnu svou píli a volný čas.

Karel Podhajský, rodák z Litomyšle, miloval přírodu a myslivost, poznatky získané neúnavným studiem si ověřoval vlastní praxi. Spolupůsobil při zakládání první československé myslivecké organizace v roce 1923 a stal se zakladatelem a vedoucím československé plemenné knihy psů. Byl vynikajícím chovatelem ohařů, jejichž chovu, vlohám a výcviku věnoval celý svůj život.

Bohaté vědomosti a zkušenosti, které v životě načerpal, předával hojně v odborném tisku. Jeho práce přesáhla rámec své doby natolik, že teprve dnes dochází plného docenění a stále živá myšlenka, že bez dobrého loveckého psa není myslivosti, platí i v dnešní době.

K uctění jeho památky pořádá Českomoravská myslivecká jednota od roku 1938 vrcholnou mezinárodní soutěž ohařů Memoriál Karla Podhajského.

Partnerem Memoriálu Karla Podhajského jsou Lesy České republiky

 

Podmínky přihlášení pro zahraniční účastníky

Přihlášky na Memoriál Karla Podhajského mohou zahraniční účastníci zasílat na sekretariát ČMMJ do 31. srpna 2023. Na přihlášce musí být podpis vlastníka psa a telefonní i emailový kontakt.

K přihlášce je nutné doložit:

  • oboustrannou kopii průkazu původu psa
  • kopii tabulek z dříve vykonaných zkoušek / soutěží

Bez doložených dokumentů nebude přihláška přijata.

Výběr z došlých přihlášek podle předchozích dosažených výsledků provede Kynologická komise ČMMJ, zástupci pro ohaře. Výběr se uskuteční na zasedání KK ČMMJ v první polovině září. Poté budou zahraniční účastníci informováni, zda byli na Memoriál Karla Podhajského zařazeni.

Za zahraničního účastníka je dle stanoveného pravidla považován pes ze zahraničí, který je zapsán v zahraniční plemenné knize a veden zahraničním vůdcem.

Adresa pro zaslání přihlášky:
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4 Chodov
email: xngrevan.mobeavxbin@pzzw.pm

Conditions for foreign participants

Applications to the Karel Podhajský Memorial can be sent by foreign participants to the CMMJ secretariat until August 31, 2023. The application form must be signed by the dog owner. A telephone and an email contact must be filled.

The application must be accompanied by:

  • a duplicate copy of the dog's birth certificate
  • a copy of the test / competition exams

Without a required document, the application will not be accepted.

Selection of entries received according to the previous results will be carried out by the Cynology Commission ČMMJ, representative of the FCI Pointer group. The selection will take place at the meeting of the Cynology Commission ČMMJ in the first half of September. After this date, foreign participants will be informed whether they have been included in the Memorial of Karel Podhajský 2022.

For a foreign participant, according to the established rule, the following is considered: Dog from abroad, who is registered in a foreign breeding book and kept by a foreign leader.

Send the application:
Ceskomoravska myslivecka jednota, z.s.
Lesanska 1176/2a
141 00 Praha 4 Chodov
Czech Republic
email: xngrevan.mobeavxbin@pzzw.pm

Přehled vítězů MKP

Ročník Rok Vítěz Plemeno Vůdce
85 2023 Car z Jirgalova dvora KO J. Jiroušek
84 2022 Justy z Visálku KO R. Křivan
83 2021 Delia z Cecemínských vinic CF J. Novotný
82 2020 Aston z Raklesu POI P. Gloza
Ročník Rok Vítěz Plemeno Vůdce
81 2019 Cvik z Banáshovho dvora KO L. Banás
80 2018 Columbo od Jizerského splavu KO L. Růžička
79 2017 Cita z Březové stráně CF J. Hlaváč
78 2016 Cora zo Šurianského kopca KO R. Dufek
77 2015 Faty z Lovčických tarasů CF J. Novotný
76 2014 Bereta Apoli Gwen IS J. Jiroušek
75 2013 Bor z Podřípské stráně CF M. Vacek
74 2012 Hip z Ouhelí KO V. Dufek
73 2011 Eron od Blavy KO V. Polakovič
72 2010 Arany z Tišnovských revírů MOK J. Indra
Ročník Rok Vítěz Plemeno Vůdce
71 2009 Barbar z Mešinské hájovny KO J. Pospíšil
70 2008 Uran z Kvítele KO J. Hauf
69 2007 Rena z Kvítele KO J. Novák
68 2006 Oro z Kvítele KO O. Hrabáková
67 2005 Vigo Afoli KO T. Viktora
66 2004 Kety z Lučkovic KO R. Dufek
65 2003 Asta Hájský revír CF J. Černý
64 2002 Mars z Kvítele KO J. Hendl
63 2001 Or Afoli KO J. Formánek
62 2000 Bela z Citovských polí KO J. Kratochvíl
Ročník Rok Vítěz Plemeno Vůdce
61 1999 Sent Kořenice KO B. Novák
60 1998 Pol Kořenice KO J. Novák
59 1997 Hart z Jaroslavských polí KO V. Kolář
58 1996 Cid z Trubějovské hájenky KO F. Drahokoupil
57 1995 Dan z Dorytky DO M. Kvíz
56 1994 ELA Li-ja CF V. Baraník
55 1993 Cira z Husina KO J. Nejdl
54 1992 Brok z Polánky KO J. Jursa
53 1991 Bojar Kořenice KO J. Novák
52 1990 Drina od Šumborky KO J. Vilkus
Ročník Rok Vítěz Plemeno Vůdce
51 1989 Hary z Bouzovských polí KO J. Novák
50 1988 Katka z Vínku KO P. Rubeš
49 1987 Gor z Poděbradské roviny KO F. Chvalovský
48 1986 Gron z Drátaře KO O. Banás
47 1985 Chytra z Trocnovských luhů CF J. Burian
46 1984 Aran z Točánku KO V. Kratochvíl
45 1983 Ibis z Bílice KO M. Korič
44 1982 Alan z Bukavských strání KO V. Kratochvíl
43 1981 Ivan z Nezvalova kraje KO O. Banás
42 1980 Flot z Cechu KO F. Horel
Ročník Rok Vítěz Plemeno Vůdce
41 1979 Ivo z Jihočeských lesů KO O. Banás
40 1978 Avar Hartmany KO J. Jursa
39 1977 Juno z Čandalu CF Š. Krasňanský
38 1976 Lord z Poděbradky KO V. Bartovič
37 1975 Bojar z Dvorov KO O. Banás
36 1974 Evar z Bahoňa CF Š. Krasňanský
35 1973 Ron od Pramene Svratky KO M. Matějka
34 1972 Triolo v.d. Haraska KO V. Pačes
33 1972 Aida Luxor KO R. Kristl
32 1971 Hecht von Schleminger Forst DO V. Kaiser
31 1970 Nora z Hradecka CF Z. Rušavý
Ročník Rok Vítěz Plemeno Vůdce
30 1969 Aida ze Satranky KO J. Černý
29 1968 Alán ze Střezetíc KO V. Munzar
28 1967 Elka z Nových parcel KO J. Plašil
27 1966 Ajax ze Sázavanu KO M. Novotný
26 1965 Gája z Marušinky KO J. Zetek
25 1964 Amar z Mezlova sadu CF F. Skopal
24 1963 Argo z Karlovy Obory CF B. Nedvěd
23 1962 Argo Lesan Šelle MOK M. Heger
22 1961 Don z Podzvičínska KO V. Munzar
21 1960 Mina z Lešan KO F. Skopal
Ročník Rok Vítěz Plemeno Vůdce
20 1959 Bojka z Mistisk CF L. Vacek
19 1958 Tok z Kladna CF V. Pražák
18 1957 Bor Tišnov KO V. Svoboda
17 1956 Adar Krásná Ves KO V. Munzar
16 1955 Alfo Pórmes KO J. Kellrstein
15 1954 Bělka Javořice KO Z. Šmikmátor
14 1953 Tom Tišnov KO R. Knoll
13 1952 Argo z Dančiny CF J. Bednář
12 1951 Erik z Radimku KO B. Charouzek
11 1950 Dan Malkovice KO L. Macourek
Ročník Rok Vítěz Plemeno Vůdce
10 1949 Boj z Černých polí KO Z. Šmikmátor
9 1948 Drak Tišnov KO K. Krýza
8 1947 Bard Nižbor POI J. Steinitz
7 1946 Řína Tišnov KO R. Knoll
6 1942 Ďas Tivolli KO R. Sýkora
5 1940 Afra Branswehr v.d. Windfang KO R. Knoll
Ročník Rok Vítěz Plemeno Vůdce
4 1938 Rela Tišnov KO R. Knoll
3 1936 Herta Rita Tišnov KO R. Knoll
2 1934 Ch. Princ Alan Tišnov KO T. Holoubek
1 1932 Myra Nikolsburg KO O. Presler
Kynologické

Předpisy