Vyjádření a sdělení

Kynologická komise odpovídá na dotazy

Kynologická komise na svých zasedáních mimo jiné řeší a zodpovídá nejrůznější dotazy z oblasti kynologie či výkladu legislativních předpisů, zejména výkladu Zkušebního řádu. Jednotlivé dotazy a stanoviska komise naleznete v přiložených dokumentech.

Ikona
Vyjádření k otázce účasti retrievrů na ZVVZ
6. 11. 2021 829× staženo

Vysvětlení k výkladu zkušebního řádu a zamítavé stanovisko kynologické komise k možnosti startu retrievrů na zkouškách k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře [1. 11. 2021].

Ikona
Účast importovaných psů s exportním průkazem původu na zkouškách psů
30. 8. 2021 1073× staženo

Kynologická komise podala vysvětlení k častému dotazu o účasti importovaných psů, kteří mají vystavený exportní průkaz původu, ale nejsou zapsaní v českých plemenných knihách, na zkouškách z výkonu [22. 6. 2021].

Ikona
Použití křepelky japonské na zkouškách
20. 8. 2020 1803× staženo

Zamítavé vyjádření kynologické komise k možnosti použít křepelku japonskou na zkouškách loveckých psů a při jejich výcviku [20. 8. 2020].

Ikona
Počet čekatelů na ZN
20. 8. 2020 1788× staženo

Vyjádření kynologické komise k opakovaným dotazům pořadatelů k počtu čekatelů na zkouškách nováčků - bezkontaktním norování [1. 7. 2020].

Ikona
Upřesnění k výkladu ZŘ posuzování ohrádky
20. 8. 2020 1556× staženo

Kynologická komise odpovídala na dotaz OMS Písek k upřesnění výkladu ZŘ při posuzovaní disciplíny "přinášení lišky přes překážku".

Ikona
Vyjádření k práci na pobarvené stopě
20. 8. 2020 1844× staženo

Kynologická komise odpovídala na dotaz paní Vítkové k upřesnění výkladu ZŘ při posuzovaní disciplíny práce na pobarvené stopě - hlasič [30. 1. 2020].

Ikona
Bonitační zkouška pro plemeno SK
16. 12. 2019 2135× staženo

Klub chovatelů slovenských kopovů žádal o zřízení speciální zkoušky pro zařazení do chovu [29. 11. 2019].

Ikona
Upřesnění k výkladu ZŘ posuzování vleček
16. 12. 2019 2231× staženo

Kynologická komise odpovídala na dotaz pana Kamila K. k upřesnění výkladu ZŘ při posuzovaní vleček se srstnatou zvěří při lesních zkouškách ohařů [29. 11. 2019].

Ikona
Podmínky přijetí psů na individuální honičské zkoušky SK
16. 12. 2019 2157× staženo

Klub chovatelů slovenských kopovů požádal o stanovisko k podmínkám přijetí psů plemene slovenský kopov na individuální honičskou zkoušku ve vztahu ke znění zákona o myslivosti [29. 11. 2019].

Ikona
Lovecká upotřebitelnost na zkoušce VP
16. 12. 2019 1970× staženo

Dotaz OMS Nymburk k získání lovecké upotřebitelnosti k vyhledání, dohledání a přinášení drobné zvěře na zkouškách z vodní práce [4. 3. 2019].

Ikona
Možnosti kontroly potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu
16. 12. 2019 2273× staženo

Dotaz od P. Hejduka kdo a jakým způsobem provádí kontroly potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu při využití psů v praxi [7. 1. 2019].

Ikona
Malý münsterlandský ohař v lovecké praxi
16. 12. 2019 3001× staženo

Dotaz a žádost Klubu dlouhosrtsých ohařů:
Malý münsterlandský ohař a jeho využití v lovecké praxi [12. 11. 2018]

Jednotlivé soubory:
Vyjádření KK k lovecké upotřebitelnosti MMO
Vyjádření KK k lovecké upotřebitelnosti MMO
Doplnění zkušebního řádu
Doplnění zkušebního řádu
Vyjádření MZe
Vyjádření MZe

Ikona
Upřesnění k výkladu pojmu osoba blízká
16. 12. 2019 1884× staženo

Dotaz OMS Frýdek Místek na osobu blízkou [27. 10. 2018]

Ikona
Negativní vnímání veřejností a podnět k zabezpečení nor
16. 12. 2019 1973× staženo

Připomínka k výcvikovým norám [13. 9. 2018]

Ikona
Podmínka hlasitosti pro NK ve Zkušebním řádu
16. 12. 2019 1928× staženo

Dotaz Klubu německého křepeláka:

Problematika hlasitosti německého křepeláka v současném znění Zkušebního řádu loveckých psů. [5. 4. 2018]

Ikona
Upřesnění otázek ve věci lovecké upotřebitelnosti psů
16. 12. 2019 3375× staženo

Dotazy na MZe k lovecké upotřebitelnosti [20. 11. 2017]

Jednotlivé soubory:
Dotazy na MZe k lovecké upotřebitelnosti
Dotazy na MZe k lovecké upotřebitelnosti
Vyjádření MZe
Vyjádření MZe

Ikona
Posuzování LZ ostatních plemen rozhodčím VZ
16. 12. 2019 1878× staženo

Odpověď na dotaz Klubu chovatelů loveckých slídičů:

Může rozhodčí s aprobací na VZ ostatních plemen posuzovat LZ ostatních plemen? [15. 11. 2017]

Ikona
Povinnost klubů hlásit na OMS zkoušky z výkonu
16. 12. 2019 2052× staženo

Odpověď na dotaz k povinnosti klubů hlásit na místně příslušný OMS zkoušky z výkonu psů. [15. 11. 2017]

Ikona
Stanovisko k používání GPS obojků
16. 12. 2019 1823× staženo

Odpovědi na dotazy Klubu chovatelů jezevčíků k používání GPS obobojků. [25. 9. 2017]

Ikona
Posuzování retrívrů rozhodčími zkoušek ohařů
16. 12. 2019 1976× staženo

Stanovisko KK k dotazu na výjimku posuzování zkoušek loveckých psů [10. 8. 2017]

Ikona
Používání GPS obojků při zkouškách loveckých psů
16. 12. 2019 1894× staženo

Stanovisko KK k používání GPS obojků na zkouškách [23. 2. 2017]

Ikona
Měření kohoutkové výšky na ZVVZ
16. 12. 2019 1880× staženo

Stanovisko KK k měření kohoutkové výšky na ZVVZ [8. 2. 2017]

Kynologické

Předpisy