Novinky

Certifikát zařazení do pracovní

Jak získat pracovní certifikát?

Pracovní certifikát je dokument, na jehož základě může být váš lovecký pes na výstavách zařazen do třídy pracovní. Pracovní certifikáty pro lovecká plemena vystavuje Českomoravská kynologická jednota (ČMKJ). Kontakty na pověřené pracovníky dle plemen, kteří vám certifikát vystaví, naleznete na webu ČMKJ.

K žádosti je nutné doložit:

  • fotokopii průkazu původu psa
  • fotokopii tabulky z absolvovaných zkoušek.

Seznam zkoušek platných pro vystavení pracovního certifikátu najdete rovněž na webu ČMKJ.

Pokud se o certifikátech, nejen těch pracovních, chcete dozvědět více, doporučujeme navštívit přímo web Českomoravské kynologické unie (ČMKU).