Novinky

Český teriér

Jak čerpat příspěvek na česká národní plemena?

Nařízením vlády č. 30/2014 Sb. je možné čerpat v rámci podpory hospodaření v lesích a vybraných mysliveckých činností finanční příspěvky na chov a výcvik českých národních plemen loveckých psů.

Příspěvek je poskytován vlastníkovi loveckého psa plemene český fousek nebo český teriér na základě úspěšně vykonané zkoušky psa z výkonu. Žádost se podává na předepsaném tiskopisu (viz příloha) na příslušném krajském úřadu do 31. srpna po vykonání zkoušky za období 12 měsíců bezprostředně předcházejících 31. 8. Součástí žádosti je kopie průkazu psa s uvedením vlastníka psa a potvrzení o úspěšně vykonané zkoušce psa z výkonu a finanční příspěvek ve výši 2000 Kč lze poskytnout z každého výkonu pouze 1× za život psa.

Ikona
Formulář žádosti
21. 4. 2020 1720× staženo
Jednotlivé soubory:
Žádost ve formátu PDF
Žádost ve formátu PDF
Žádost ve formátu DOC
Žádost ve formátu DOC