Nominační soutěž

Nominační soutěž na MRK

Jedná se o soutěž pro 36 ohařů, kteří jsou vybráni z celé ČR na základě dosažených výsledků na všestranných zkouškách v předchozím roce. Soutěž je třídenní, kdy každý den staruje 12 ohařů, a skládá se z vybraných disciplín pole, lesa a vody. Z Nominační soutěže se kvalifikuje 20 nejlepších ohařů na Memoriál Richarda Knolla - mistrovství ohařů ČR.

Prosím informujte všechny úspěšné vůdce z letošních VZ ohařů, kteří dosáhli min. 470 bodů, že se mohou přihlásit na nominační soutěž na MRK. Přihlášky, nechť zasílají do 15. listopadu 2024.

Seznam startujících a náhradníků bude zveřejněn na webových stránkách ČMMJ nejpozději do 31. prosince 2024.

Podmínky pro přihlášení:

· vyplněná přihláška s podpisem vlastníka psa

· oboustranná kopie PP, pokud je vystavena příloha, tak i její kopii

· oboustranná kopie tabulky z VZ

· podmínka I. cena, minimálně 470 b.

· nikdy nestartoval na MRK a MKP

Přihláška ke stažení v dokumentech!!!

Přihlášku zasílat na email: xngrevan.mobeavxbin@pzzw.pm

Seznam startujících psů na Nominační soutěž Memoriálu Richarda

Nominační soutěž se pro rok 2024 přesouvá do Jižních Čech a organizace se ujmul OMS Jindřichův Hradec. Všem, kteří dosáhli nejvyšších bodů, přejeme hodně štěstí. Seznam psů pro Nominační soutěž: https://www.loveckypes.cz/wp-content/uploads/sites/4/2024/04/Seznam-NSMRK.pdf Propozice: https://

Kynologické

Předpisy