Nominační soutěž

Nominační soutěž na MRK

Jedná se o soutěž pro 36 ohařů, kteří jsou vybráni z celé ČR na základě dosažených výsledků na všestranných zkouškách v předchozím roce. Soutěž je třídenní, kdy každý den staruje 12 ohařů, a skládá se z vybraných disciplín pole, lesa a vody. Z Nominační soutěže se kvalifikuje 20 nejlepších ohařů na Memoriál Richarda Knolla - mistrovství ohařů ČR.

Přezkoušení čekatelů na rozhodčího z výkonu loveckých psů se

Myslivecká rada ČMMJ stanovila na návrh kynologické komise opravný a náhradní termín zkoušek k přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z posuzování výkonu psů. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 31. května 2022 na sekret

Ikona
Nominační soutěž na MRK 2022
11. 4. 2022 2187× staženo
Jednotlivé soubory:
Propozice NS Litoměřice2022
Propozice NS  Litoměřice2022
Seznam startujicich na NS 2022
Seznam startujicich na NS 2022

Kynologické

Předpisy