Novinky

Kynologická komise ČMMJ – jednání 19.6.2007

 

.

Kynologická komise 19.6.2007 Přítomni: Jiří Procházka Matějka Miroslav Martínek Eda Müller Luděk Mgr. Blecha Oldřich Kratochvíl Václav MUDr.Novotný Vlastimil Mgr. Herián Věroslav Doubková Blanka Hosté: Uchytil Břetislav JUDr.Jan Kovařík Program: zahájení – Jiří Procházka Informace o stavu programu "Evidence rozhodčích" Zkušební řád (úpravy, dotisk) Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčích – rozříření aprobací, nové zpracování otázek, změna termínů. Řád pro jmenování rozhodčích z výkonu – příprava nového řádu Došlá korespondence Vyřízená korespondence (od posledního zasedání KK ČMMJ) Různé Diskuse Závěr l. KK ČMMJ rozhodla zaslat delelegaci rozhodčích na MRK a MKP – předběžnou. Zaslat vůdcům oznámení o nominaci na MRK. Zaslat oznámení o pověření pořádat MRK a MKP příslušným OMS na rok 2009 2. Program "Evidence rozhodčích" je není ve fázi, kdy je na centru instalován program a nyní proběhne rozesílání instalačních CD pro jednotlivé OMS. 3. Zkušební řád – byly projednány všechny připomínky podané na Sboru zástupců ČMMJ dne 16.6.2007 – návrh doktora Machaly – zapracování sankčních rozhodnutí do ZŘ lov. psů. – OMS Benešov – Ing. Jan Staněk – OMS Brno město – Ing. Jan Tesař – OMS Blansko – Ing. Jiří Kšica – OMS Praha 6 – JUDr.Karel Nývlt – OMS Tachov – Ing. Radek Svoboda 4.Přezkoušení rozhodčích – KK ČMMJ projednala návrh řádu pro zkoušky a jmenování rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů. 5.Antoním Vorm, Slánská 63, Brandýsek 273 41 – žádost o individuální zkoušky na rozhodčího – KK ČMMJ žádosti nevyhovuje. Doporučuje se zúčastnit zkoušek v roce 2008 Jan Štěpánek, Jinošov 9, 675 71 Náměšť nad Oslavou – stížnost na postup jednání pana Jaroslava Košťála, kynologického referenta. Marta Jiruchová, předsedkyně KK OMS Hradec Králové – stížnost na školení kynologických rozhodčích. 6. KK ČMMJ rozhodla, že MRK a MKP se v roce 2007 bude konat dle platního ZŘ s tím rozdílem, že na obou soutěžích je povinností vůdců soutěž dokončit i s vylučující známkou. Pan Václav Kratochvíl a pan Miroslav Matějka podali informaci o stavu příprav MRK a MKP v roce 2007. KK ČMMJ pověřuje svazovým dozorem na MRK pana Miroslava Matějku a na MKP pana Břetislava Uchytila. Jednání ukončeno v 16.15 hod. Zapsal: MUDr.Novotný Vlastimil

Autor: MUDr.Novotný Vlastimil