Novinky

Kynologická komise 29.9.2006

 

Příprava kynologické komise na 29. 09. 2006 Zasedání KK ČMMJ u příležitosti MKP v Opavě. Přítomní dle presenční listiny. Zahájení, přivítání hostů Seznámení s programem jednání 1, Kontrola hlavních úkolů od posledního zasedání . Zpracování připomínek – přijmout opatření, náprava chyb ve ZŘ, Projednáno na SZ dne 23. 9. 2006, schváleno, v současné době předáno na UKOZ, k posouzení, zda bude nutné požádat o schválení. . Příprava podkladů na úpravu vyhlášky, barváři, FCI řády atd.- přeložit na příští zasedání !! . Dopisy pana Fr. Zahradníčka – včetně odpovědí – veřejné omluvy u příležitosti MRK v Židlochovicích. Považuji za dostačující. . Pracovní zařazení pracovníků ČMKJ pro potřeby ČMMJ – částečné – dořešit, předložit konkrétní návrh do rady, po konzultaci s panem Uchytilem předsedou ČMKJ. Návrh – po dobu pracovní neschopnosti paní Polákové zajistit fungování kynologického odd. ČMMJ a to prostřednictvím přechodného nasmlouvání služeb za úhradu faktury ČMKJ. . Žádost na uspořádání MRK pro rok 2009 OMS Přerov, /opravit v zápise – Přelouč – chyba/ a na MKP pro rok 2009 OMS Rychnov nad Kněžnou – zaevidováno. . Provést kontrolu zda bylo zasláno potvrzení pořadatelství MRK, MKP pro rok 2007 – provedeno 2, Program jednání . Vyhodnocení MRK v Židlochovicích – včetně článku v časopise Myslivost – komise se ztotožňuje s článkem v časopisu Myslivost od paní Tiché. Byl proveden rozbor zkoušek včetně práce vrchního rozhodčího. Byla pozitivně hodnocena práce vrchního rozhodčího pokud jde o rozbor a školení rozhodčích na MRK. . Seznámení s nominací psů na mistrovství světa v Itálii 2006 (držstvo anglických stavěcích psů – Dvořáková Vladimíra – Anquilla viz Tranquilla, Bea viz Tranquilla, Straková Eva – Cheeky z Lodínských luhů, Seva Achai a náhradník Navrátil Pavel – Dior Altium. Družstvo kontinentálních stavěcích psů – Návrátilová Dagmar – Nora zo Starých Levic, Ing.Martin Kříž – Bělka Hastrmánek, Naďa Dušková – BO – Duna, Patr Zoubek – MOK Zola z Tismenic. Soutěž Sv.Huberta – muži Miroslav Kalík – Or z Kvítele, Ing.Jiří Indra – MOK Diansa z Panských lesů. Družstvo žen – Návrátilová Dagmar – Nora zo Starých Levic. Straková Eva – dle formy (Cheeky nebo Achai) . Vyhlášení podmínek pro účast na MS ohařů 2007, jak anglických tak i kontinentálních – zveřejnění podmínek internet, časopis myslivost, zvážit možnost zaslání vybraným klubům . Novela zákona – odpověď na ÚKOZ – týká se služebních plemen. . Založení asociace rozhodčích – důvodová zpráva. . Internetové stránky – dopisovatelé, vlastní organizace doplňování – komise pověřuje pracovníka ČMKJ – zatím bez udání a MUDr.Novotného Vlastimila . Databáze rozhodčích a práce s ní, finanční záležitosti spojené s vydáním 3, Došlá pošta . Stížnost pana Zahradníčka – předání podkladů pro dozorčí radu (odpověď pan Procházka – viz dopis dozorčí radě – bude přeposláno do zápisu) . Dopis pana Přerovského (odpověď pan Procházka – bude do zápisu přeposláno v el. podobě) . Dopis pana Martina Petra – souvislost se stížností pana Zahradníčka (stanovisko k dopisu pana Martina Petra – viz odpověď panu Zahradníčkovi – LZ) . Dotaz pana Přerovského – proč používáme termín vysoká zvěř u zkoušek honičů (opraveno ve spolupráci s Mgr.Heriánem – nahrazeno termínem zvěř jelení,mufloní a dančí a je věcí pořadatele, na jaké zvěři se bude zkoušet.) . Dopis OMS Svitavy ke zkušebním řádům, (námitka proti opravě ve ZŘ na straně 28 – zůstává text v novém ZŘ) . ÚKOZ – Novela zákona č. 246/1992 Sb. . (jde o informaci, která nezasahuje do myslivecké kynologie – cviky obrany) . Diskuse: pan Müller – přivítání na MKP – seznámení s programem MKP. Informace o organizaci MKP Jednání ukončeno 29.9.2006 ve 14.30 hod. Zapsal MUDr.Novotný Vlastimil