Plány akcí

Plán kynologických akcí 2020

Pozor!
Od 11. května je možné pořádat sportovní, kulturní a spolkové akce s maximálním počtem do 100 osob. Je možné tedy uspořádat i kynologické zkoušky za dodržení hygienických podmínek. Pořadatelé kvůli restriktivním opatřením řadu termínů zrušili bez náhrady nebo našli termíny nové. Vzhledem k velkému množství zkoušek není v našich silách aktualizovat a zveřejňovat všechny změny v plánu akcí. Pro zjištění nových termínů nebo informací o zrušení zkoušek vás proto žádáme, abyste sledovali přímo www stránky pořadatelů (okresních mysliveckých spolků) nebo chovatelských klubů.

Připravili jsme pro vás přehled plánu zkoušek z loveckého výkonu psů pro rok 2020, které jsou pořádány pobočnými spolky ČMMJ.

Ve spolupráci s ČMKJ vám předkládáme také akce pořádané chovatelskými kluby ve spolupráci s pobočnými spolky. Naleznete zde jarní svody, CACT/CACIT akce a ostatní klubové zkoušky či soutěže. Kompletní plán akcí pro vás připravíme jako každoročně také do přílohy časopisu Myslivost č. 3/2020.

Přihlášky na jednotlivé kynologické akce zasílejte patřičnému pořadateli - pobočnému spolku či chovatelskému klubu dle propozic. Ty naleznete na každém webu jednotlivých pořadatelů včetně přihlášky.

Nezbývá nám než vám popřát co nejvíce hezkých kynologických zážitků v novém roce a současně mnoho úspěchů na zkouškách i při soutěžích.

Ikona
Jarní svody psů 2020
8. 1. 2020 5541× staženo

Ikona
Zkoušky a soutěže s ČMKJ
21. 1. 2020 6694× staženo
Jednotlivé soubory:
CACT soutěže OMS
CACT soutěže OMS
CACT zkoušky a soutěže kluby
CACT zkoušky a soutěže kluby
CACIT soutěže
CACIT soutěže

Kynologické

Předpisy