Plány akcí

Plán kynologických akcí 2021

Připravili jsme pro vás přehled plánu zkoušek z loveckého výkonu psů pro rok 2021, které jsou pořádány pobočnými spolky ČMMJ.

Ve spolupráci s ČMKJ vám předkládáme také akce pořádané chovatelskými kluby ve spolupráci s pobočnými spolky. Naleznete zde jarní svody, CACT/CACIT akce a ostatní klubové zkoušky či soutěže. Kompletní plán akcí pro vás připravíme jako každoročně také do přílohy časopisu Myslivost č. 3/2021.

Přihlášky na jednotlivé kynologické akce zasílejte patřičnému pořadateli - pobočnému spolku či chovatelskému klubu dle propozic. Ty naleznete na každém webu jednotlivých pořadatelů včetně přihlášky.

Nezbývá nám než vám popřát co nejvíce hezkých kynologických zážitků v novém roce a současně mnoho úspěchů na zkouškách i při soutěžích.

Ikona
Jarní svody psů 2021
4. 2. 2021 8133× staženo

Ikona
Zkoušky a soutěže s ČMKJ
4. 2. 2021 9597× staženo

Kynologické

Předpisy