Plány akcí

Plán kynologických akcí 2022

Připravili jsme pro vás přehled plánu zkoušek z loveckého výkonu psů pro rok 2022, které jsou pořádány pobočnými spolky ČMMJ.

Ve spolupráci s ČMKJ vám předkládáme také akce pořádané chovatelskými kluby ve spolupráci s pobočnými spolky. Naleznete zde jarní svody, CACT/CACIT akce a ostatní klubové zkoušky či soutěže. Kompletní plán akcí pro vás připravíme jako každoročně také do přílohy časopisu Myslivost č. 3/2022.

Přihlášky na jednotlivé kynologické akce zasílejte patřičnému pořadateli - pobočnému spolku či chovatelskému klubu dle propozic. Ty naleznete na každém webu jednotlivých pořadatelů včetně přihlášky.

Nezbývá nám než vám popřát co nejvíce hezkých kynologických zážitků v novém roce a současně mnoho úspěchů na zkouškách i při soutěžích.

Ikona
Zkoušky loveckých psů z výkonu 2022
10. 2. 2022 20045× staženo

Ikona
Jarní svody psů 2022
20. 2. 2022 9969× staženo

Ikona
Zkoušky a soutěže s ČMKJ
15. 2. 2022 11796× staženo

Kynologické

Předpisy