Den: <span>8. 4. 2024</span>

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího 2024

NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN Myslivecká rada ČMMJ stanovila na návrh kynologické komise termín náhradní a opravné zkoušky k přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z posuzování výkonu psů. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 31. května 2024 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Kateřiny Zborníkové spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatele předkládá při samotné zkoušce). Nebo na …

Číst dál