Měsíc: <span>Duben 2024</span>

NOMINAČNÍ SOUTĚŽ NA MEMORIÁL RICHARDA KNOLLA 2024

Přeje všem účastníkům nominační soutěže na Memoriál Richarda Knolla hodně štěstí a pokud možno co nejlepší výsledky v této soutěži, aby se jim v části Jihočeského kraje líbilo a na honitby Sedlo a Číměř v okresu Jindřichův Hradec měli jen samé pozitivní vzpomínky.

Číst dál

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího 2024

NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN Myslivecká rada ČMMJ stanovila na návrh kynologické komise termín náhradní a opravné zkoušky k přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z posuzování výkonu psů. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 31. května 2024 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Kateřiny Zborníkové spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatele předkládá při samotné zkoušce). Nebo na …

Číst dál