Novinky

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího 2024

NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN

Myslivecká rada ČMMJ stanovila na návrh kynologické komise termín náhradní a opravné zkoušky k přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z posuzování výkonu psů. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 31. května 2024 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Kateřiny Zborníkové spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatele předkládá při samotné zkoušce). Nebo na email: xngrevan.mobeavxbin@pzzw.pm

Místo konání: OKROUHLIČKA 48, 582 53

GPS: 49.5352750N, 15.5541028E
Datum a čas konání: Čtvrtek 13. června 2024 od 9:00 hodin

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího bude podle Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu platného od 1. 1. 2020 a podle řádu pro jmenování a odvolání rozhodčích.

Přihláška pro čekatele na funkci rozhodčího – připuštění ke zkoušce:

https://www.loveckypes.cz/wp-content/uploads/sites/4/2024/03/Zadost-o-pripusteni-ke-zkousce-pro-rozhodci.doc

Řád pro jmenování a odvolání rozhodčích:

https://www.loveckypes.cz/wp-content/uploads/sites/4/2023/12/Rad-pro-jmenovani-a-odvolani-rozhodcich-1.pdf