Novinky

Sněm Českomoravské kynologické jednoty

V pořadí VIII. Sněm Českomoravské kynologické jednoty (dále ČMKJ) se konal 26. srpna 2021 v Praze a byl to sněm volební, tedy důležitý.

Jen pro připomenutí. Českomoravská kynologická jednota byla založena 4. prosince 1994. Je dobrovolným sdružením zájmových kynologických organizací, které se zabývají chovem a výcvikem psů a další zájmovou kynologickou činností. Hlavní činností ČMKJ je zabezpečení provozu pracoviště plemenné knihy, tedy agendy spojené s vydáváním průkazů původu pro štěňata, uchovňováním psů a fen nebo vydáváním certifikátů opravňujících k zařazení psů do třídy pracovní na výstavách. ČMKJ pořádá oblastní, národní i mezinárodní výstavy psů všech plemen. Mimo to zajišťuje delegace rozhodčích na výstavy, zkoušky a soutěže. Obecně je možné označit ČMKJ jako servisní organizaci. V rámci střešní kynologické organizace Českomoravské kynologické unie je ČMKJ garantem za oblast výkonu loveckých plemen psů. Pokud se týká zkoušek, spolupracuje na základě smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou a s Asociací myslivců České republiky. Svým členům, kterými jsou převážně chovatelské kluby loveckých plemen, nezasahuje do jejich vnitřních záležitostí. Má ale právo řešit případy porušování kynologických předpisů ČMKU a FCI.

Do předsednictva ČMKJ byli zvoleni Dalibor Smékal (předseda), Miloš Kašpar (místopředseda), Věra Dvořáková (jednatelka ČMKJ), Bc. Alena Brůšková, Ing. Jan Kubeš, Petr Kunčar a Vladimíra Tichá. Dozorčí rada ČMKJ bude pracovat ve složení Ing. Vladimír Hutěčka (předseda), Ing. Jaroslav Horský a JUDr. Blahoslav Jindřichovský.

Sněm ČMKJ měl pro podobné akce typický průběh. Zazněly zprávy funkcionářů a informace o novinkách v předpisech vztahujících se ke kynologii. Velký potlesk byl určen MVDr. Františkovi Šimkovi, kterému se děkovalo za práci, kterou odvedl ve vedení ČMKJ a který své místo přepustil mladším. Atmosféra byla přátelská a dostatek prostoru byl pro debaty mezi kolegy, se kterými jsme se díky kovidu někdy i více než rok nepotkali.