Rok: <span>2020</span>

Prase divoké

Vše, co jste chtěli vědět o Aujeszkyho chorobě

Aujeszkyho choroba je nákaza, kterou je povinné hlásit Státní veterinární správě ČR. Již při podezření na výskyt nemoci mají být kontaktováni pracovníci SVS ČR územně příslušného pracoviště. Původcem onemocnění je DNA virus z čeledi Herpesviridae – prasečí herpesvirus 1 (SHV-1). Viriony jsou obalené. V prostředí je virus relativně odolný – při pH 6-8 a 25 °C přežívá 40 dnů, v mase při -20 °C až …

Číst dál
lovecký pes

Nová aplikace SVS pomůže najít ztracené psy

Od letošního roku musí být všichni psi v ČR na základě novelizovaného veterinárního zákona označeni čipem (u starších psů i tetováním), a to nejpozději ve třech měsících věku. Chovatelé ale kritizují stav, kdy neexistuje centrální registr, ve kterém by všechna povinně označená zvířata zanesena. Tato centrální evidence by měla být zprovozněna až k 1. lednu 2022. Státní veterinární správa (SVS), která …

Číst dál
Státní veterinární správa

Hlavní změny v novele veterinárního zákona

Ve středu 15. 1. 2019 nabývá účinnosti rozsáhlá novela zákona o veterinární péči (veterinárního zákona). Změny se dotknou například chovatelů psů, ale také provozovatelů potravinářských podniků či provozovatelů jatek. Následující text shrnuje nejzásadnějších a nejdiskutovanějších změny, které novela, jejíž finální znění poměrně výrazně ovlivnily některé poslanecké návrhy, přináší. Již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti …

Číst dál
Lovečtí psi

LUP nemají výjimku z hlášení chovu 3 a více fen

Časté dotazy kynologů směřují na platnost očkování proti vzteklině v návaznosti na identifikační označení psa. Pro připomenutí, za platné je považováno očkování pouze v případě, že pes je čipován. Výjimku tvoří psi s čitelným tetováním narození před červencem 2011. Dne 15. ledna 2020 vstoupí v účinnost další novela Zákona o veterinární péči. Je v ní zakotven požadavek, který přesně říká: „Chovatel, který …

Číst dál