Den: <span>11. 1. 2020</span>

Státní veterinární správa

Hlavní změny v novele veterinárního zákona

Ve středu 15. 1. 2019 nabývá účinnosti rozsáhlá novela zákona o veterinární péči (veterinárního zákona). Změny se dotknou například chovatelů psů, ale také provozovatelů potravinářských podniků či provozovatelů jatek. Následující text shrnuje nejzásadnějších a nejdiskutovanějších změny, které novela, jejíž finální znění poměrně výrazně ovlivnily některé poslanecké návrhy, přináší. Již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti …

Číst dál
Lovečtí psi

LUP nemají výjimku z hlášení chovu 3 a více fen

Časté dotazy kynologů směřují na platnost očkování proti vzteklině v návaznosti na identifikační označení psa. Pro připomenutí, za platné je považováno očkování pouze v případě, že pes je čipován. Výjimku tvoří psi s čitelným tetováním narození před červencem 2011. Dne 15. ledna 2020 vstoupí v účinnost další novela Zákona o veterinární péči. Je v ní zakotven požadavek, který přesně říká: „Chovatel, který …

Číst dál