Novinky

  • ČMMJ
  • Kynologie
  • Přezkoušení čekatelů na rozhodčí – náhradní a opravný termín
Zkoušky

Přezkoušení čekatelů na rozhodčí – náhradní a opravný termín

Myslivecká rada ČMMJ stanovila na návrh kynologické komise opravný a náhradní termín zkoušek k přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z posuzování výkonu psů. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 22. srpna 2021 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Kateřiny Zborníkové, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatele předkládá při samotné zkoušce).

Místo konání: Hostinec U Palánů, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov
Datum a čas konání: Pátek 3. září 2021 od 9:00 hodin

Žádost o připuštění ke zkoušce si stáhněte zde.