Novinky

Zkoušky psů a Nominační soutěž MRK v době epidemie

Informace pro pořadatele OMS v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

Množí se dotazy související s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR pro Českou republiku a pořádáním kynologických akcí. Níže uvedené body jsou doporučením, jak postupovat.

Zkoušky psů

  • je jen na pořadatelích, jak se rozhodnou, zda zkoušku zruší nebo ji přesunou na jiný termín
  • termín zkoušek je možné změnit, ale je povinnost změnu nahlásit na ČMMJ paní Janě Adámkové wnan.nqnznxbin@pzzw.pm, a to nejpozději 14 dní předem. Hlásí se jak úplné zrušení akce, tak její případný nový termín
  • J. Adámková upraví změnu nebo zrušení termínu v programu chytrých formulářů a předá na MZe
  • v případě, že dojde ke zrušení zkoušek nebo ke změně termínu nebo místa konání, vyrozumí pořadatel všechny vlastníky psů, jejichž psi byli ke zkouškám zařazeni
  • doporučujeme, aby při změně termínu zkoušek a soutěží zvláště ohařů byly respektovány chráněné termíny MRK a MKP
  • náhradu již vybraných poplatků za zkoušky řeší pořadatel ve své pravomoci
  • jiné než v řádném termínu hlášené zkoušky a soutěže není možné pořádat

Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla 2020

S ohledem na vyhlášené mimořádně opatření a současný stav v České republice se rozhodne o dalším postupu pro pořádání Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla 2020, nejpozději po 12. dubnu 2020, tj. po termínu, do kdy je vládou vyhlášen nouzový stav. Případné další informace upřesníme v souladu s vývojem mimořádného opatření v ČR.