Novinky

Koronavirus zkoušky psů

Vyjádření ČMMJ k organizaci zkoušek loveckých psů

Kynologická komise ČMMJ doporučuje jednotlivým OMS, pořadatelům zkoušek loveckých psů, aby zvážily současnou situaci a zkoušky zrušené v tomto období z důvodu vydaných mimořádných opatření v České republice, nepřesouvaly na jiný termín v pozdějším období. Zejména ne na druhou polovinu srpna, září a první polovinu října 2020. V tomto období je již naplánováno velké množství zkoušek a soutěží loveckých psů, a může tak docházet k termínovým kolizím, zejména pak nedostatku dostupných rozhodčích.

Po dobu mimořádných opatření v České republice v souvislosti s šířením koronaviru navrhujeme zkoušky loveckých psů ZRUŠIT bez náhrady.

Dále upozorňujeme, aby při případné změně termínu zkoušek loveckých psů a soutěží, zvláště ohařů, byly respektovány chráněné termíny MRK a MKP

Stále však platí, že termín zkoušek loveckých psů je možné zrušit, případně změnit, ale je povinnost změnu nahlásit na ČMMJ paní Janě Adámkové wnan.nqnznxbin@pzzw.pm, a to nejpozději 14 dní předem. Jiné než v řádném termínu hlášené zkoušky a soutěže není možné pořádat.