Novinky

Koronavirus zkoušky psů

Stanovisko ČMMJ k organizaci zkoušek loveckých psů

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření, v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda na území České republiky vyhlásila nouzový stav jsou zkoušky loveckých psů na území České republiky od 14. října 2020 do 3. listopadu 2020 ZRUŠENY.

Těžko lze předvídat, jak se situace v souvislosti se šířením koronaviru v následujícím období bude vyvíjet a jaká budou přijata opatření a omezení. Kynologická komise ČMMJ doporučuje jednotlivým OMS, pořadatelům zkoušek loveckých psů, aby zvážily současnou situaci a zkoušky zrušené v tomto období nepřesouvaly na jiný termín v pozdějším období roku 2020. Za nejdůležitější považujeme zajištění bezpečnosti a zdraví lidí.

Stále však platí, že termín zkoušek loveckých psů je možné zrušit, případně změnit, ale je povinnost změnu nahlásit na ČMMJ paní K. Zborníkové xngrevan.mobeavxbin@pzzw.pm, a to nejpozději 14 dní předem. Jiné než v řádném termínu hlášené zkoušky a soutěže není možné pořádat.

Informace pro  OMS pořadatele zkoušek psů

Množí se dotazy související s nouzovým stavem a krizovým opatřením vyhlášeným vládou ČR pro Českou republiku a pořádáním kynologických akcí. Níže uvedené body jsou doporučením, jak postupovat.

Zkoušky loveckých psů
  • Je jen na pořadatelích, jak se rozhodnou, zda zkoušku zruší nebo ji přesunou na jiný termín.
  • Termín zkoušek je možné změnit, ale je povinnost změnu nahlásit na ČMMJ paní K. Zborníkové xngrevan.mobeavxbin@pzzw.pm a to nejpozději 14 dní předem. Hlásí se jak úplné zrušení akce, tak její případný nový termín.
  • Nový termín zkoušek lze plánovat pouze do konce roku 2020. Pro zkoušky, které se měly konat v tomto nebo příštím týdnu (14.10.2020 – 25.10.2020), je jejich zrušení nebo změnu termínu nutné  nahlásit na ČMMJ K. Zborníkové do čtvrtka 15. října 2020.
  • K. Zborníková upraví změnu nebo zrušení termínu v programu chytrých formulářů a předá na MZe.
  • V případě, že dojde ke zrušení zkoušek nebo ke změně termínu nebo místa konání, vyrozumí pořadatel všechny vlastníky psů, jejichž psi byli ke zkouškám zařazeni.
  • Náhradu již vybraných poplatků za zkoušky řeší pořadatel ve své pravomoci.
  • Jiné než v řádném termínu hlášené zkoušky a soutěže není možné pořádat.