Novinky

Rozvolňování a zkoušky psů z výkonu

Od 17. května 2021 mohou probíhat zkoušky loveckých psů bez lovecké upotřebitelnosti i s loveckou upotřebitelností, a to do 50 osob celkem.

Je nutné evidovat jmenovitý seznam všech účastníků (jméno, telefonní číslo) po dobu 30 dní, dodržovat rozestupy a kontrolovat, zda účastník má:

  • platný antigenní test (ne starší, než 3 dny) / PCR test (ne starší 7 dní) s výsledkem negativní,
  • nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je testován v zaměstnání a je negativní,
  • nebo potvrzení o prodělané nemoci Covid, kdy je imunita dána na 90 dní,
  • nebo potvrzení o ukončeném očkování (min. 14 dní od druhé vakcíny).
  • Také je nutné, aby účastníci měli nasazené respirátory.

Platná nařízení najdete na serveru vlády: Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz)