Novinky

  • ČMMJ
  • Kynologie
  • Probíhají školení pro vrchní rozhodčí zkoušek psů

Probíhají školení pro vrchní rozhodčí zkoušek psů

Českomoravská myslivecká jednota v letošním roce spustila projekt chytrých formulářů pro hlášení a zpracování zkoušek z výkonu loveckých psů. V rámci zavádění těchto formulářů, které ulehčí práci jak sekretariátu, tak hlavně jednatelům a rozhodčím z výkonu, probíhá celá řada školení.

Po proškolení jednatelů v loňském roce přišli letos na jaře na řadu vrchní rozhodčí zodpovědní za vyplnění tabulek, respektive přehledů výsledků zkoušek loveckých psů. Koncem února a 2. března proběhla první tři školení. Zúčastnilo se jich už skoro 130 rozhodčích z výkonu, kteří se ujistili, že práce s formuláři jim opravdu práci výrazně usnadní a že ovládání programu Dog Exams je intuitivní a dobře zvládnutelné.

Na březen a duben se plánuje dalších 12 termínů v rámci jednotlivých krajů, kde se obeznámí s vyplňováním chytrých formulářů další vrchní rozhodčí. Školení jsou dobrovolná a vítáni jsou na nich i rozhodčí, kteří zatím podmínky pro výkon funkce vrchního nesplňují nebo i čekatelé – naši budoucí rozhodčí. Účelem školení je seznámit zainteresované s programem a vysvětlit i ukázat, že administrace zkoušek v něm opravdu není nijak složitá.