Novinky

Zkoušky

Přezkoušení čekatelů – náhradní termín 2020

Kynologická komise navrhla a Myslivecká rada ČMMJ schválila náhradní a opravný termín zkoušek čekatelů na rozhodčího psů z výkonu. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 21. srpna 2020 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Kateřiny Zborníkové, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatele předkládá při samotné zkoušce).


Místo konání: ČMMJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4, Chodov
Datum a čas konání: Pátek 4. září 2020 od 9.00 hodin

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího bude podle Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu platného od 1. 1. 2020.

Žádost o připuštění ke zkoušce si stáhněte zde.