Novinky

  • ČMMJ
  • Kynologie
  • Náhradní a opravný termín přezkoušení čekatelů 2022

Náhradní a opravný termín přezkoušení čekatelů 2022

Myslivecká rada ČMMJ stanovila na návrh kynologické komise opravný a náhradní termín zkoušek k přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z posuzování výkonu psů. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 31. května 2022 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Kateřiny Zborníkové, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatel předkládá při samotné zkoušce).

Místo konání: Hostinec U Palánů, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov
Datum a čas konání: Pátek 10. června 2022 od 9:00 hodin

Žádost o připuštění ke zkoušce si stáhněte zde.