Novinky

Zkoušky

Přezkoušení čekatelů na rozhodčí 2021

Myslivecká rada ČMMJ stanovila na návrh kynologické komise termíny zkoušek k přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z posuzování výkonu psů. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 31. ledna 2021 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Kateřiny Zborníkové, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatele předkládá při samotné zkoušce).

Místo konání: OMS Plzeň, Ruská 16, Plzeň
Datum a čas konání: Sobota 6. března 2021 od 9:00 hodin

Místo konání: OMS Olomouc, Wellnerova 20, Olomouc
Datum a čas konání: Pátek 12. března 2021 od 9:00 hodin

Místo konání: Hostinec U Palánů, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov
Datum a čas konání: Sobota 13. března 2021 od 9:00 hodin

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího bude podle Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu platného od 1. 1. 2020.

Žádost o připuštění ke zkoušce si stáhněte zde.