Novinky

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího 2023

Myslivecká rada ČMMJ stanovila na návrh kynologické komise termíny zkoušek k přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z posuzování výkonu psů. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 31. ledna 2023 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Kateřiny Zborníkové, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatele předkládá při samotné zkoušce).

Místo konání: OMS Plzeň, Ruská 16, Plzeň
Datum a čas konání: Pátek 17. února 2023 od 9:00 hodin

Místo konání: OMS Olomouc, Wellnerova 20, Olomouc
Datum a čas konání: Pátek 3. března 2023 od 9:00 hodin

Místo konání: Hostinec U Palánů, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov
Datum a čas konání: Pátek 10. března 2023 od 9:00 hodin

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího bude podle Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu platného od 1. 1. 2020.

Přihláška pro čekatele na funkci rozhodčího – připuštění ke zkoušce:

https://www.loveckypes.cz/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/Zadost-o-pripusteni-ke-zkousce-pro-rozhodci-5.doc