Novinky

  • ČMMJ
  • Kynologie
  • Pozor !!! Poslední den pro podávání přihlášek na Nominační soutěž 2023!!!

Pozor !!! Poslední den pro podávání přihlášek na Nominační soutěž 2023!!!

Nominační soutěž 2023

Prosím informujte všechny úspěšné vůdce z letošních VZ ohařů, kteří dosáhli min. 470 bodů, že se mohou přihlásit na nominační soutěž na MRK. Přihlášky, nechť zasílají do 15. listopadu 2022.

Seznam startujících a náhradníků bude zveřejněn na webových stránkách ČMMJ nejpozději do 31. prosince 2022.

Podmínky pro přihlášení:

· vyplněná přihláška s podpisem vlastníka psa

· oboustranná kopie PP, pokud je vystavena příloha, tak i její kopii

· oboustranná kopie tabulky z VZ

· podmínka I. cena, minimálně 470 b.

· nikdy nestartoval na MRK a MKP

Přihláška ke stažení:

https://www.loveckypes.cz/wp-content/uploads/sites/4/2022/09/Prihlaska-na-zkousky-pro-lovecke-psy.docx

Přihlášku zasílat na email: xngrevan.mobeavxbin@pzzw.pm