Novinky

Opatření ČMKU v době nouzového stavu

Opatření jednotlivých zemí kvůli šíření onemocnění COVID-19 jsou rychlá a přísná, ale potřebná. Českomoravské kynologické unii je velmi líto, že musel být kvůli koronaviróze vyhlášen v České republice nouzový stav, ale respektujeme důvody, které k tomu vedly. Uvědomujeme si, jak moc postihne i aktivity se psy.

V prvé řadě má dopad na výstavy, které měly být pořádány v zatím vyhlášeném třicetidenním období. Pro pořadatele výstav je velmi těžké se s tímto problémem vypořádat a zajistit jiný termín konání výstavy. Pro výstavu, kterou pořádá ČMKU, tj. Národní výstava psů v Ostravě, se podařilo zajistit náhradní termín 12. a 13. září 2020.

Předsednictvo ČMKU přijalo pro přesun výstav základní pravidla.

  • Přesun výstav je možný do doby zrušení vyhlášeného nouzového stavu, změny termínů musí odpovídat výstavnímu řádu, tedy musí respektovat stávající chráněné termíny. Žádost o změnu může organizátor výstavy hlásit na abinxbin@pzxh.pm.
  • Případnou změnu termínu mezinárodní výstavy musí schválit FCI (sekretariát vznese dotaz na plánovaných postupech na FCI).
  • Případnou změnu národní výstavy schvaluje Předsednictvo ČMKU.
  • Při převodu NV nebo MV na nový termín neplatí nový termín jako chráněný pro výstavy, které již byly v tomto termínu řádně nahlášeny.
  • Dojde-li k přesunu výstavy, budou psi vystavováni nikoliv ve třídě, do které se původně hlásili, ale ve třídě, které odpovídá jejich věku ke dni, v kterém se výstava uskuteční.
  • Náhradu již uhrazených výstavních poplatků za zrušenou výstavu stanovuje organizátor příslušné akce (např. převod na nový termín). Výstavní řád ale říká že: „V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy“.
  • Nemožnost vycestovat z České republiky se dotkne těch, kteří mají domluvené zahraniční krytí. Přirozené krytí může nahradit inseminace. U fen, které se ještě přirozeně neprokázaly v reprodukci, k ní musí dát souhlas Předsednictvo ČMKU. Případné žádosti se budou vyřizovat obratem, aniž by se čekalo na zasedání Předsednictva ČMKU (zodpovídá předseda ČMKU). Další požadavky stanovené našimi předpisy musí být dodrženy.
  • Po dobu trvání nouzového stavu se ruší návštěvní dny v prostorách kanceláří ČMKU. Materiály určené pro plemennou knihu, sekretariát nebo orgány ČMKU zasílejte e-mailem, případně poštou.

Pevně věříme, že se vám koronoviróza vyhne a že se na výstavách, zkouškách a dalších akcích ve zdraví zase setkáme.