Novinky

Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla 2023

Nominační soutěže se účastní 36 ohařů, kteří byli vybráni z celé ČR na základě dosažených výsledků na všestranných zkouškách v předchozím roce. Soutěž je třídenní, koná se pod Okresním mysliveckým spolkem Břeclav ve dnech 6. – 8. května 2023, kdy každý den startuje 12 ohařů.

Soutěž se bud konat v honitbách Zeči spol. s.r.o. Boleradice a MS Šitbořice.

Zahájení každého dne Nominační soutěže na Memoriál Richarda Knolla, bude v 8,00 hodin v areálu KD Šitbořice.

Z Nominační soutěže se kvalifikuje 20 nejlepších ohařů na Memoriál Richarda Knolla – mistrovství ohařů ČR.

Propozice:

https://www.loveckypes.cz/wp-content/uploads/sites/4/2023/03/Propozice-NS-MRK-1.pdf

Seznam startujících psů:

https://www.loveckypes.cz/wp-content/uploads/sites/4/2022/12/Seznam-pro-web.xlsx