Novinky

Měření kohoutkové výšky psů pro potřeby zkoušek z loveckého výkonu

Začíná období konání zkoušek z loveckého výkonu. V některých případech není pořadatelům úplně jasné, co mají požadovat a dodržovat. Jeden z často řešených problémů je otázka kohoutkové výšky limitující účast psů na některých typech zkoušek.

Zkušební řád o tom říká že:“  Na zkoušky, kde je zkoušeno vyhledávání spárkaté zvěře (HZ, ZVVZ, VZ ostatních plemen a LZ ostatních plemen) je povinen vlastník psa spolu s přihláškou zaslat i doklad (kopii PP psa, přílohy PP psa) o změření psa oprávněným rozhodčím z exteriéru, kterým potvrdí, že pes nepřesahuje výšku 55 cm. Měření psa musí být provedeno u psa po dovršení 12 měsíců. Metodickým pokynem ze dne 13. 3. 2018 schváleným ČMMJ a ČMKJ je stanoveno, pro která plemena s hraniční kohoutkovou výškou, je měření nutné a za jakých podmínek.“

Určitě by bylo nesmyslné, aby bylo požadováno měření všech účastníků uvedených zkoušek, tedy např. border teriérů, jezevčíků nebo alpských jezevčíkovitých brakýřů. Byla by to nepříjemná zátěž jak pro majitele psů, tak pro pořadatele zkoušek a rozhodčí. Proto vznikl na základě dohody ČMMJ a ČMKJ Metodický pokyn, jak postupovat. Určitě je rozumné znění Metodického pokynu zopakovat.

  1. Měření kohoutkové výšky se dotýká všech zkoušek, kde jsou disciplíny „nahánění“ nebo „vyhánění zvěře z houštin“ – LZ ostatních plemen, VZ ostatních plemen, ZVVZ, HZ.
  2. Kohoutková výška musí být doložena pro plemena, u kterých standardem FCI daná horní hranice kohoutkové výšky se pohybuje nad 55 cm.
  3. Měření musí být provedeno ve věku psa/feny ve stáří 12 měsíců a více.
  4. Měření může provést a zapsat pouze rozhodčí exteriéru psů, který je v platném seznamu rozhodčích ČMKU, bez ohledu na aprobaci pro měřené plemeno.
  5. Měření může být provedeno při jakékoliv příležitosti – např. výstava psů, svod psů, bonitace, výběr do chovu, u rozhodčího nebo vlastníka psa doma.  
  6. Naměřený údaj se zapisuje do originálu Průkazu původu psa, případně do pracovní knížky, do rubriky „Zvláštní záznamy“.
  7. Zápis musí obsahovat naměřenou kohoutkovou výšku v cm, datum měření, razítko rozhodčího a jeho podpis.

Přesto, že Metodický pokyn platí od 13. 3. 2018, stále dochází k mylným výkladům. Patří mezi ně např. to, že pokud standard plemene uvádí kohoutkovou výšku větší než 55 cm, pes automaticky na zkoušky být přijat nemůže. Skutečnost je ale jiná. Pokud majitel psa takového plemene doloží, že jsou pes nebo fenka změřeni rozhodčím pro posuzování exteriéru psů a jejich kohoutková výška je menší než 55 cm, daný jedinec se zkoušky zúčastnit může.

Důležitá pro majitele psů i pořadatele je informace, že kohoutkovou výšku může v tomto případě měřit jakýkoliv rozhodčí pro posuzování exteriéru psů. Podmínkou je, že se musí jednat o rozhodčího, který je uveden na seznamu Českomoravské kynologické unie. Ověřit to lze jednoduše na jejích stránkách (www.cmku.cz- rozhodčí-rozhodčí pro posuzování exteriéru psů). V podstatě může kohoutkovou výšku bloodhounda změřit rozhodčí, který má aprobaci na teriéry nebo pudly. Za připomenutí stojí, že totožné to je v případě Jarních svodů, které mohou posuzovat stejně kvalifikovaní rozhodčí.

Někdo se teď může ptát:“Která plemena se tedy vlastně musí měřit? „ Na adrese https://www.loveckypes.cz/zkousky-psu je k dispozici celá řada materiálů včetně seznamu plemen, u kterých je probírané měření kohoutkový výšky potřebné. Na stejné adrese jsou k dispozici všechny předpisy týkající se loveckých psů a jejich zkoušek. Každý, kdo má zájem tam získá informace od Zkušebního řádu, přes probíraný Metodický pokyn až po formuláře přihlášek na zkoušky.   Je to velmi užitečný materiál a zvláště účastníci a pořadatelé zkoušek a soutěží by se s ním měli seznámit.