Novinky

  • ČMMJ
  • Archiv
  • Zkušební řád pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti

Zkušební řád pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti

 

Objednávky a distribuce


Sbor zástupců ČMMJ na svém zasedání 8.6. 2019 v Benešově schválil novelu Všeobecné části Zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Tato novela Všeobecné části vstoupí v platnost od 1.1. 2020.

Ostatní části – jednotlivé řády pro zkoušky ohařů, loveckých slídičů a retrievrů, jezevčíků a teriérů, honičů a barvářů zůstaly zachovány dle znění Zkušební řádu platného od 1.1. 2014 a ve znění Dodatku č.1/2015 ZŘ.

Na základě úpravy všeobecné části a doplnění znění Dodatku č.1/2015 ZŘ přímo do textu je nyní připravován dlouho očekávaný ZŘ v tištěné podobě.

Okresní myslivecké spolky mohou zasílat závazné objednávky na počty výtisků již nyní na Ing. M. Fischera – jednatele společnosti Myslivost, s.r.o. E-mail: svfpure@zlfyvibfg.pm

Distribuovány budou dle došlých objednávek od konce měsíce září. K dostání rovněž v knihkupectví Myslivost s.r.o. od října 2019.

Kompletní text znění ZŘ s úpravou a doplněným Dodatekem č. 1/2015 ZŘ bude zveřejněn na webu ČMMJ po grafickém zpracování tiskárnou.