Novinky

  • ČMMJ
  • Archiv
  • Přihlášky na Nominační soutěž na MRK 2020

Přihlášky na Nominační soutěž na MRK 2020

Podmínky pro přihlášení

 


Pro účast na Nominační soutěži na MRK v roce 2020 v Jičíně zasílejte přihlášky nejpozději do
15. listopadu 2019
na e-mail: nqnzxbin@pzzw.pm pouze ve formátu pdf anebo poštou.

 

Podmínky pro přihlášení:

 

  • I. cena na VZ, minimálně 470 b.
  • nikdy nestartoval na MRK a MKP

 


Zasílejte:

 

  • vyplněnou přihlášku s podpisem vlastníka psa – ZDE
  • oboustrannou kopii PP, včetně příloh PP
  • oboustrannou kopii tabulky z VZ, konanou v 2019

Nekompletní přihlášky nebudou přijímány.

Autor: J.A.