Novinky

Přezkoušení čekatelů

 

Opravný a náhradní termín

Kynologická komise ČMMJ připravila pro čekatele na rozhodčího z výkonu loveckých psů náhradní a opravný termín přezkoušení čekatelů.

 

Pořádající OMS:        Havlíčkův Brod

Místo konání:           Hostinec U Palánů, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov

Datum a čas konání:          Pátek 14. června 2019 od 9:00 hodin

  

Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zašlete do 31. května 2019 na sekretariát ČMMJ v Praze. Přiložte kopii karty čekatele s potvrzenými hospitacemi (originál předkládáte při samotné zkoušce).Žádost o připuštění ke zkoušce naleznete zde

Na zkoušku již nebude posílána pozvánka, zvolené místo a termín jsou závazné!