Novinky

  • ČMMJ
  • Archiv
  • Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu

 


 

Myslivecká rada ČMMJ, z. s. jmenuje na návrh kynologické komise v souladu s článkem 4 odst. 2 písm. a) a b) Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů, místo a termín zkoušky a složení zkušební komise k přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu.

 

 

Pořádající OMS:       Havlíčkův Brod

Místo konání:             Hostinec U Palánů, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov

Datum a čas konání:   Pátek 16. června 2017 od 9:00 hodin

Zkušební komise:      předseda         Dědouch Josef

                                   člen                 Dostál Jaroslav

                                   člen                 JUDr. Jindřichovský Blahoslav                    

náhradník        Kořínek Josef

náhradník        Ing. Jindřichovská Jarmila

 

Splní-li čekatel všechny podmínky předepsané tímto řádem pro čekatele na funkci rozhodčího, podrobí se zkoušce na funkci rozhodčího.

 

Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 31. května 2017 na sekretariát ČMMJ v Praze, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál předkládá při samotné zkoušce).

Autor: J.A.

Přiložené dokumenty

 Prezkouseni-cekatelu—nahradni-termin (docx – 142,35 KB)
 Zadost-o-pripusteni-ke-zkousce-pro-rozhodci (doc – 41,47 KB)