Novinky

  • ČMMJ
  • Archiv
  • Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu 2019

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu 2019

 

Termíny a místa přezkoušení


Pořádající OMS:        Olomouc

Místo konání:              OMS Olomouc, Wellnerova 20, Olomouc

Datum a čas konání:  Pátek 1. března 2019 od 9:00 hodin

 

Pořádající OMS:        Plzeň

Místo konání:              OMS Plzeň, Ruská 16, Plzeň

Datum a čas konání:  Sobota 2. března 2019 od 9:00 hodin

 

Pořádající OMS:        Havlíčkův Brod

Místo konání:              Hostinec U Palánů, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov

Datum a čas konání:  Pátek 22. března 2019 od 9:00 hodin

  

Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zašlete do 31. ledna 2019 na sekretariát ČMMJ v Praze. Přiložte kopii karty čekatele s potvrzenými hospitacemi (originál předkládáte při samotné zkoušce).

Žádost o připuštění ke zkoušce naleznete zde

Na zkoušku již nebude posílána pozvánka, zvolené místo a termín jsou závazné!

Autor: J.A.