Novinky

  • ČMMJ
  • Archiv
  • Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu

 

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu

Myslivecká rada ČMMJ stanovila v souladu s článkem 4 odst. 2 písm. a) Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích ČMMJ, z.s. pro posuzování výkonu loveckých psů (dále jen řád), termíny na přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího.

Pořádající OMS:
Olomouc
Místo konání: OMS Olomouc, Wellnerova 20, Olomouc
Datum a čas konání: Pátek 18. března 2016 od 9:00 hodin

Pořádající OMS:
Havlíčkův Brod
Místo konání: Hostinec U Palánů, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov
Datum a čas konání: Sobota 19. března 2016 od 9:00 hodin

Pořádající OMS:
Plzeň
Místo konání: OMS Plzeň, Ruská 16, Plzeň
Datum a čas konání: Sobota 14. května 2016 od 9:00 hodin

Splní-li čekatel všechny podmínky předepsané tímto řádem pro čekatele na funkci rozhodčího, podrobí se zkoušce na funkci rozhodčího.

Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 15. ledna 2016 na sekretariát ČMMJ v Praze se sdělením, na který termín a místo konání zkoušky se dostaví, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál předkládá při samotné zkoušce).

Ing. Jiří J a n o t a 
Předseda ČMMJ, z.s.

Přílohy: 1) Žádost o připuštění ke zkoušce pro rozhodčí z výkonu loveckých psů

V případě dotazů kontaktujte prosím vedoucího MKPO Bc. Marek Kraus – xenhf@pzzw.pm, nebo na telefon +420 221 592 964

Autor: J.S.

Přiložené dokumenty

 Tiskopis-cekatele—Zadost-o-pripusteni-ke-zkousce (docx – 29,90 KB)