Novinky

NÁHRADNÍ TERMÍN ZKOUŠEK ČEKATELŮ

 

NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN ZKOUŠEK ČEKATELŮ PRO ROZHODČÍ Z VÝKONU LOVECKÝCH PSŮ.

Vážení,
KK ČMMJ na svém zasedání 25. 6. 2011 rozhodla o uspořádání zkoušek čekatelů na rozhodčího z výkonu.
Vzhledem k tomu, že se řada čekatelů nedostavila a že současně se mohou přihlásit i čekatelé na opravnou zkoušku, předpokládáme poměrně hojnou účast.
Pokud byl některý čekatel opomenut a vlastně o zkoušce nevěděl, neprodleně kontaktujte paní Doubkovou  Všichni, ti co nepřišli a ti co budou opakovat, budou pozváni paní Doubkovou, Ti co si nejsou jisti, kontaktujte rovněž paní Doubkovou a vše upřesněte. Bylo by škoda, aby jsme na někoho zapomněli. 
TERMÍN KONÁNÍ JE: 28. ČERVENCE, NA BAŽANTNICI V TŘEBÍČI, ZAČÁTEK JE STANOVEN NA 9:00 hod. Další náhradní termín již letos nikde nebude.
Prosím kolegy rozhodčí o informování čekatelů ze svého okolí.
Děkuji za pomoc a zajištění této zkoušky pro všechny čekatele. JP