Novinky

  • ČMMJ
  • Archiv
  • Náhradní a opravný termín na přezkoušení čekatelů

Náhradní a opravný termín na přezkoušení čekatelů

 

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu

Myslivecká rada ČMMJ stanovila v souladu s článkem 4 odst. 2 písm. c) Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích ČMMJ, z.s. pro posuzování výkonu loveckých psů (dále jen řád), náhradní a opravný termín a složení zkušební komise na přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu.

Pořádající OMS:
Havlíčkův Brod

Místo konání: Hostinec U Palánů, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov
Datum a čas konání: Pátek 17. června 2016 od 9:00 hodin

Zkušební komise:      předseda         Dědouch Josef

                                   člen                 Dostál Jaroslav

                                   člen                 Kesner Jan                 

náhradník       Kořínek Josef

náhradník       JUDr. Jindřichovský Blahoslav

Splní-li čekatel všechny podmínky předepsané tímto řádem pro čekatele na funkci rozhodčího, podrobí se zkoušce na funkci rozhodčího.

Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 25. května 2016 na sekretariát ČMMJ v Praze, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál předkládá při samotné zkoušce).

V případě dotazů kontaktujte prosím vedoucího MKPO Bc. Marek Kraus – xenhf@pzzw.pm, nebo na telefon +420 602 363 568

Autor: j.s.