Novinky

Evidence rozhodčích v SW Hubert

 

Důležité informace k nové evidenci rozhodčích a čekatelů, vloženo 30. dubna 2018

Vážení rozhodčí, členové ČMMJ,

Vážené jednatelky a jednatelé OMS,

 

pravděpodobně řada z Vás zaznamenala, že na webu ČMMJ byl v nedávné době uveřejněn nový seznam rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů. Jedná se o novou excelovou tabulku, tzv. report z programu Hubert. V následující řádcích Vám chceme upřesnit informace o fungování nového evidenčního systému SW Hubert, ve kterém budou v následujících letech data o rozhodčích spravována.

 

1. Co je SW Hubert, jak funguje a proč vznikl ?

SW Hubert je pomocným programem/podaplikací programu SW Diana, v níž je vedena evidence všech členů ČMMJ. SW Hubert byl navržen a vytvořen, aby ujednotil a ulehčil evidenci osob (členů ČMMJ), kteří vykonávají v rámci ČMMJ funkce:

–        lektorů a zkušebních komisařů

          rozhodčích/čekatelů z výkonu loveckých psů

          střeleckých rozhodčích

          pro evidenci vyznamenaných

Provázanost je nezbytná, neboť podle vnitřních předpisů ČMMJ, je podmínkou pro výkon těchto funkcí členství v ČMMJ. SW Hubert je z tohoto důvodu propojen s členskou evidencí SW Diana, je její podaplikací a přebírá z ní veškeré kontaktní údaje, jako jsou: ID=identifikační osobní číslo člena, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail a zejména pak členství v ČMMJ. Automaticky tím bude v SW Hubert docházet k aktualizaci kontaktních údajů a vyřazování osob, které ukončí členství v ČMMJ (vystoupením na vlastní žádost, neuhrazením členského příspěvku, aj.) nebo vyřazení osob zesnulých. Účelem je usnadnit práci pracovníkům OMS, kteří výše uvedené museli hlídat, kontrolovat a odbourat nutnost hlášení všech změn v kontaktních údajích na Okresní myslivecké spolky a na sekretariát ČMMJ.

 

2. Report seznamu rozhodčích z výkonu loveckých psů

Vzhled reportu a vyhledávání v něm

Seznam rozhodčích je jedna excelová tabulka, která je reportem vygenerovaným z programu Hubert. Informace o aprobacích rozhodčích a čekatelů jsou přebírány z SW Hubert a veškeré kontaktní údaje na rozhodčí a čekatele zobrazené v tabulce jsou převzaty z členské evidence SW Diana. Tabulka je zobrazena pouze na jednom listu (záložce) a jsou v ní uvedeni všichni rozhodčí podle:
 

1. kritéria A – abecední řazení OMS

2. podkritéria B – abecední řazení rozhodčích v rámci OMS.

Hledat v seznamu rozhodčích pak můžete díky zapnutí filtrů v jednotlivých sloupcích (např. sloupec OMS) nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+F, kdy Vám vyskočí okno pro vyhledávání. Zapsáním hledaného jména a zmáčknutím tlačítka najít vše naleznete požadovaného rozhodčího.


Doplnění kontaktních údajů

Nezobrazuje-li se u rozhodčího nebo čekatele e-mail, či telefon, nemá tyto kontaktní údaje uvedeny na kartě člena ČMMJ v evidenci SW Diana. Každý člen ČMMJ má možnost si je na kartu doplnit sám z pohodlí vlastního domova nebo za pomoci administrátorů (jednatelů OMS), například při návštěvě OMS. Změna provedená na kartě člena v SW Diana se pak po aktualizaci seznamu rozhodčích promítne do seznamu rozhodčích na webu ČMMJ. Pracovníci sekretariátu nemají v současnosti kompetenci zasahovat do Huberta a provádět změny v kontaktních údajích členů, tedy ani možnost je doplňovat. Z tohoto důvodu prosíme všechny, kteří nemají kontaktní údaje v seznamu vypsány o jejich doplnění na Vaši kartu člena ČMMJ v SW Diana.


Návod jak na to zde

 

3. Souhlasy se zpracováním některých osobních údajů (GDPR)

Nařízením EU 2016/679 – GDPR je ČMMJ povinna získat od rozhodčích a čekatelů písemný souhlas se zpracováním některých osobních údajů. Bez tohoto souhlasu nemůžeme jméno rozhodčího/čekatele a jeho osobní údaje zveřejnit na webu ČMMJ v seznamu rozhodčích.

Souhlasy s pokyny a informacemi byly rozeslány na Okresní myslivecké spolky a všichni jednatelé požádáni o součinnost a pomoc s rozesláním této důležité informace mezi rozhodčí a čekatele z výkonu loveckých psů.

Po termínu 25. května 2018 budou na webu v seznamu pouze ti, kteří souhlas potvrdili a odeslali přímo nebo přes OMS na sekretariát ČMMJ.

Ostatní rozhodčí budou i nadále platnými rozhodčími, avšak na veřejném seznamu na webu ČMMJ nebudou viditelní. Bude je však možné dohledat přes aplikaci Hubert, k níž budou mít přístup k nahlížení jednatelé OMS.

Bez souhlasu rozhodčího nebude také možné poskytnout jeho některé osobní údaje třetím stranám, tedy např. ČMKU v seznamu Mezinárodních rozhodčích.
 

4. Průkazy odborné způsobilosti

Rozhodčí a jeho aprobace bude možné dohledat i přes čtení QR kódů na Průkaz odborné způsobilosti. Aplikace čtení QR kódů pomocí apliací čtečky QR kódů na mobilních zařízeních (chytré telefony) by měla být dle vyjádření firmy SPRINX spuštěna ke konci měsíce května 2018.

 

5. Proč se v seznamu rozhodčích/čekatelů nemohu najít?

Důvody, že se v seznamu rozhodčích nemůžete dohledat, mohou být dva:

a) nejste členem ČMMJ (např. nemáte na daný rok uhrazený členský příspěvek ČMMJ, ukončili jste členství v ČMMJ, byla Vám rozhodnutím kontrolních orgánů ČMMJ pozastavena čínnost, aj.),

b) neudělili jste písemný souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Závěrem

Na novém seznamu rozhodčích a aplikaci Hubert se stále ještě pracuje a snažíme se jej vylepšit pro komfortnější a plnohodnotné využití všemi uživateli. Zatím je na webu uveřejněna verze seznamu, kde bude ještě ručně provedena kontrolavšech rozhodčích a jejich aprobací, zda nedošlo k chybám při převodu z původní verze do současného seznamu. Případné chyby budou odstraněny.

Prosíme Vás tedy o schovívavost, o zaslání souhlasu GDPRvyplnění e-mailu a telefonu na Kartě člena ČMMJ v členské evidenci Diana viz výše "Návod jak na to zde".

Jednatele okresních mysliveckých spolků prosíme o součinnost s doplněním kontaktních údajů Vašich rozhodčích/čekatelů a o to, abyste rozhodčím/čekatelům pod Vaší patronací byli v tomto směru nápomocni, nebudouli si schopni kontaktní údaje doplnit sami.

 

Autor: J.A.