Novinky

Náboje do brokovnice

Zákaz olova aktuálně

Čtenáři Zpravodaje i fanoušci naší stránky na Facebooku vědí, že strašák zákazu olova se do našich dveří dere nejen z Bruselu, ale příležitostně i z Prahy. Jak dopadla kauza „dobrovolného zákazu“, o kterém informovala média?

Česká tisková kancelář ve středu 16. 10. 2019 informovala, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyzve v příštím roce myslivce, aby dobrovolně přešli na bezolovnaté střelivo. O dva roky později pak ministerstvo mělo chtít s organizacemi uzavřít memorandum o postupném omezení používání olova. Tento postup vyplýval z návrhu Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020–2030 (Strategie).

ČMMJ se hned následující den jménem všech myslivců proti takovému postupu vymezila a jakoukoli budoucí dohodu odmítla. Škodlivost olova pocházejícího ze střeliva není dostatečně prokázána, proto jakékoli snahy o jeho zákaz či dobrovolné omezení považují myslivci za neopodstatněné.

Na značný mediální ohlas reagovalo Ministerstvo životního prostředí svoláním jednání zainteresovaných organizací s ministrem Richardem Brabcem, která se uskutečnila 25. října 2019.

Dobře to dopadlo

Ministr Brabec zástupcům Českomoravské myslivecké jednoty, Českého a Moravského rybářského svazu, Českého střeleckého svazu a Ligy LIBE přislíbil, že Strategie v této podobě nebude předložena k projednání vládě. Bude upravena tak, aby problematiku olova vůbec neřešila. Na evropské úrovni bude MŽP proti zákazům olova aktivně vystupovat, na národní úrovni nechá zpracovat objektivní odbornou studii dopadů olova ze střeliva a závaží na životní prostředí.

Zákaz olova by měl nemalé praktické dopady. V současnosti neexistuje dostupná alternativa olova, která by měla podobné vlastnosti. Olovo v sobě spojuje ideální hmotnost a tvarovatelnost. Střely na příklad z oceli se budou nevyzpytatelně odrážet, čímž ohrozí střelce či jeho okolí. Zároveň nemají dostatečnou hmotnost a nedochází k jejich řádné deformaci, tudíž mají menší ranivý účinek, a tím přivodí zvěři utrpení. Mnohé navrhované alternativy (vizmut, wolfram) jsou mnohonásobně dražší než olovo, jiné (měď) pak dokonce toxičtější. U některých (cín, vizmut, wolfram) míru toxicity v půdě vůbec neznáme. Studie prokazující významnou škodlivost olova ze střeliva mimo mokřady neexistují.

„Jsme rádi a děkujeme panu ministrovi za vyslyšení našich argumentů. Jsme přesvědčeni, že olovo životnímu prostředí neškodí tak, aby to opodstatňovalo jeho plošný zákaz, který by zvýšil rizika střelby i utrpení lovené zvěře,“ zhodnotil otevřený přístup ministerstva životního prostředí předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota.

Těsně před vydáním tohoto Zpravodaje, 7. 11. 2019, potvrdil stanovisko vlády Lize Libe osobním dopisem i předseda vlády Andrej Babiš. Vláda ČR nechystá plošný zákaz olova.