Seznamy rozhodčích a čekatelů

  • ČMMJ
  • Seznamy rozhodčích a čekatelů

Aktuální seznamy rozhodčích a čekatelů pro výkon loveckých psů

V níže přiložených dokumentech naleznete aktuální seznamy všech rozhodčích a čekatelů a potřebné formuláře.

Poslední aktualizace seznamu národních Rozhodčích a čekatelů byla provedena dne 1. 11. 2019, viz příloha v Excelu (Rozhodčí a čekatelé).

Aktualizace seznamu Mezinárodních rozhodčích bude prováděna pouze 2× ročně, a to na základě podaných žádostí o zařazení do tohoto seznamu dle Závazné metodiky pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů. Aktualizace proběhne vždy k 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku. Žádosti o zařazení do Seznamu mezinárodních rozhodčích zaslané po těchto datech budou akceptovány až s další aktualizací seznamu v následujícím pololetí. Seznam bude uveřejněn i na webu ČMKU. Více viz příloha v PDF (Mezinárodní rozhodčí).

Proč se v seznamu nemůžu najít?

Nemáte uhrazený členský příspěvek ČMMJ na aktuální rok anebo jste doposud neudělili písemný souhlas GDPR o zpracování některých osobních údajů.

Kontaktujte tejemnici kynologické komise ČMMJ Janu Adámkovou, která vám bude nápomocna.

Ikona
Plán kynologických akcí 2019
7. 12. 2019 237 KB 10× staženo
Jednotlivé soubory:
Plán zkoušek OMS 2019
Plán zkoušek OMS 2019
Jarní svody 2019
Jarní svody 2019

Kynologické

Předpisy