Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

 
MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO
Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR. Tato akce má dlouholetou tradici již od roku 1932. Do roku 1942 probíhaly zkoušky jednou za dva roky a v roce 1944 se muselo od jejich konání kvůli válce upustit. Od dalšího ročníku (1946) se už MKP koná každoročně.
 

 
Všeobecná ustanovení Memoriálu Karla Podhajského
Soutěže se účastní dvacet ohařů, z toho deset z České republiky a deset ze zahraničí. Z ČR se psi kvalifikují z Memoriálu Richarda Knolla (MRK). Na MRK psi postupují na základě výsledků z Všestranných zkoušek a Nominačních zkoušek, které se podle zkušebního řádu pro ohaře konají. Pokud se nepřihlásí deset psů ze zahraničí, může být připuštěno více psů z ČR. Výběr ohařů provede kynologická komise ČMMJ na základě kvalifikace. Zkouší se dle zkušebního řádu pro MKP, platného od 1. 1. 2008.
 


Zadávané tituly
Vítěz MKP – nejlepšímu ohaři
CACIT – vítězi MKP, pokud se umístí v I. ceně (CACIT = čekatelství Mezinárodního šampióna práce)
Res.CACIT – druhému v pořadí, pokud se umístí v I. ceně
CACT – nejlepšímu ohaři každého plemene, pokud se umístí v I. ceně (CACT = čekatelství šampióna práce ČR)
Res.CACT – druhému nejlepšímu ohaři každého plemene, pokud se umístí v I. ceně
 
 
 
Karel Podhajský (24. 5. 1871, Litomyšl - 12. 9. 1930, Litomyšl)
Jméno Karla Podhajského je nerozlučně spjato se základy české myslivecké kynologie a její organizace. Příklad jeho životního díla je vzorem lásky k přírodě, myslivosti a zejména pak k lovecké kynologii, které věnoval všechnu svou píli a volný čas.
Karel Podhajský byl významnou osobností města Litomyšle. Byl velice vážený pro svou všestrannou vzdělanost. Byl nejen významným kynologem a ornitologem, ale znalcem přírody obecně.
Ve své době Karel Podhajský platil za uznávaného odborníka nejen v kynologii, ale i v myslivosti. V roce 1923 se osobně podílel na založení Československé myslivecké jednoty. Jako jeden z odborných redaktorů Stráže myslivosti je pan Podhajský považován za tvůrce lovecko-kynologické terminologie, který se účinně zasloužil o očistu myslivecké mluvy od výrazů, které neodpovídaly duchu českého jazyka. Největší zásluhou Karla Podhajského pro rozvoj naší kynologie jsou v založení a vzorném vedení čs. Plemenné knihy loveckých psů, kterou vedl až do své smrti r. 1930.
Dá se říci, že byl zakladatelem moderní lovecké kynologie v naší republice. Jeho hlavní doménou bylo myslivecké psářství a to v celém jeho rozsahu: tedy v chovu i výcviku. Zajímal se o různá plemena psů, avšak středem jeho pozornosti byli ohaři. Záhy dospěl k názoru, že při výkonu práva myslivosti je nezbytným pomocníkem všestranný ohař. K jeho získání zaměřil chovatelské a výcvikové úsilí. Zdůrazňoval, že pro náročnou všestrannou práci musí být pes vybaven nejen vrozenými vlohami, ale i dokonalou stavbou těla, dobrým fyzickým fondem a správnou mechanikou pohybu. Rovněž jeho úsilí o zkvalitnění a rozšíření chovu loveckého psa, všestranného ohaře se dostalo plného uznání a všem myslivcům a kynologům zůstane navždy vzorem jeho skromnost, nadšení a odbornost.
Byl vynikající společník na honech, každého se účastnil se psem, vycvičil mnoho psů, především krátkosrstých ohařů. Své znalosti a zkušenosti sepsal v knize vydané  pod názvem „Ohař všestranný jako zachránce zvěře“ (r. 1923, knihovna Loveckého obzoru v Praze). Jako rozhodčí se účastnil mnoha zkoušek a výstav. Je autorem prvních zkušebních řádů pro soutěže loveckých psů. Lovecké a kynologické stati uveřejňoval v odborném periodickém mysliveckém a lesnickém tisku tehdejší doby, některé z nich mají monografický charakter (Sledování raněné zvěře srnčí, Háj 1919; Liška, Stráž myslivosti 1930; Tetřev hlušec, Stráž myslivosti, 1930; aj.).
Na jeho počest se každý rok koná MKP, což je mezinárodní mistrovství ohařů ČR.

 

Přiložené dokumenty

 Dosavadní vítězové Memoriálu Karla Podhajského (doc - 150,02 KB)

Dosavadní vítězové Memoriálu Karla Podhajského

 Karel Podhajský a jeho přínos pro myslivost a kynologii - Mgr. Hana Klimešová (doc - 51,20 KB)

Karel Podhajský a jeho přínos pro myslivost a kynologii - Mgr. Hana Klimešová

 Za Karlem Podhajským - Stanislav Hlouch (doc - 31,74 KB)

Za Karlem Podhajským - Stanislav Hlouch

Fotogalerie

Karel Podhajský

Karel Podhajský

Podhajský s třínohou liškou (samice) a fenkou Toskou se zadáveným kocourem, 15. 11. 1918

Podhajský s třínohou
liškou (samice) a fenkou
Toskou se zadáveným
kocourem, 15. 11. 1918

Karel Podhajský

Karel Podhajský

Hon na zajíce v Končinách, Podhajský sedící třetí zleva, 1921

Hon na zajíce v Končinách,
Podhajský sedící třetí zleva, 1921

 
První ročník Memoriálu (tehdy ještě s názvem Všestranné zkoušky) Karla Podhajského v roce 1932 v Bys

První ročník Memoriálu
(tehdy ještě s názvem
Všestranné zkoušky)
Karla Podhajského v
roce 1932 v Bystrci u Brna

 

Reklama

 

Tip obchodu

Ultrazvukový repelent pro zvířata TickLess Tip obchodu
Internetový obchod Myslivost

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si